AUDIO knihy

01.05.2011 22:28

 Na této adrese - https://www.dobrypastyr.cz/audioknihy.htm - si můžete poslechnout čtené knihy od spisovatelky Ellen Gould Whiteové.

 

Doporučujeme přečíst si knihu "Setkání s Ellen Whiteovou", kterou při návštěvě naší modlitebny ve Vrchlabí můžete obdržet zdarma.

(Pod pojmem zdarma, rozumějte opravdu zdarma.)