I KDYBY SE SETKAL SE SAMOTNÝM BOHEM - čtení na půl stránky

16.01.2011 22:07

Kdo byl ukřižován spolu s Ježíšem? Dva zločinci.

Který z nich se Ježíši posmíval a tupil ho? Ten po pravici, nebo ten po levici?

 V evangeliu podle Matouše se píše – 

Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: „Jsem Boží Syn!“ Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.

Který z nich se Ježíši posmíval a tupil ho? Oba. Oba zločinci takto láli Ježíši -

"Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup s kříže!  Ať nyní sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!“

Ano, tak ho tupili i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Co se odehrálo, že došlo k takové změně?

 V evangeliu podle Lukáše se píše – 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."

Co se odehrálo, že došlo k takové změně?

Zločinec slyšel, jak Ježíš říká: „"Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." Zločinec viděl, jak se Ježíš chová. Viděl Lásku in natura.

To ale viděl a slyšel i ten druhý zločinec, že?

S někým prostě nehne ani to, když se setká se samotným Bohem.