Otázka a odpověď

Budu spasen?

 Marek 16,16 - Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen;

Co mám dělat, abych byl zachráněn?

 Skutky apoštolské 16:31 - "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen..."

Vyhledávání

Kontakt

• Jakékoli dotazy můžete zasílat na adresu správce webu. • Také nám můžete napsat, za co se máme ve Vašem životě modlit. Rádi Vaše starosti i radosti předložíme Pánu Bohu.