Ke čtení

On-line kniha evangelisty-motorkáře

16.07.2013 22:33
Kniha od EVANGELISTY-MOTORKÁŘE on-line - https://www.jesusmyhero.cz/wp-content/uploads/2013/05/kniha_Bozi-spravedlnost_11-2012_web.pdf BOŽÍ LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON  SOUD TREST A MILOST

Dopis od nebeského Otce

26.10.2011 18:34
  Mé dítě,   Ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím všechno (Žalm 139,1)   Vím, kdy usedáš a kdy vstáváš (Žalm 139,2) Vím o všem, co děláš (Žalm 139,3) I vlasy na tvé hlavě mám spočítané (Matouš10,29-31) Byl jsi stvořen k mému obrazu (1. Mojžíšova...

AUDIO knihy

01.05.2011 22:28
 Na této adrese - https://www.dobrypastyr.cz/audioknihy.htm - si můžete poslechnout čtené knihy od spisovatelky Ellen Gould Whiteové.   Doporučujeme přečíst si knihu "Setkání s Ellen Whiteovou", kterou při návštěvě naší modlitebny ve Vrchlabí můžete obdržet zdarma. (Pod...

BLÍZKÝ BŮH - čtení na dvě stránky

16.01.2011 22:24
Už jste jistě jistě slyšeli, nebo se sami modlili: „Bože, buď prosím se mnou. Neopouštěj mě.“ Taková modlitba může být vyslovena z důvodu vyjádření chtění být s Bohem, ale může být vyslovena i z důvodu osamocenosti, z důvodu pocitu, že Bůh je někde moc daleko, vzdálen od našich...

I KDYBY SE SETKAL SE SAMOTNÝM BOHEM - čtení na půl stránky

16.01.2011 22:07
Kdo byl ukřižován spolu s Ježíšem? Dva zločinci. Který z nich se Ježíši posmíval a tupil ho? Ten po pravici, nebo ten po levici?  V evangeliu podle Matouše se píše –  Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: Jiné zachránil, sám sebe...
Záznamy: 1 - 5 ze 5